HAKKIMIZDA

Hasta ve hasta yakını memnuniyetini ilke edinmiş, geniş akademik kadromuz ile kaliteli hizmet sunan çağdaş bir sağlık kuruluşuyuz. Bu özelliklerimize uygun olarak halkımıza, tanı ve tedavinin her aşamasında uluslararası standartlarda hizmet sunmayı görev biliriz.

Kurumumuzun her mensubu, bu görev bilincinin ve etik değerlere saygısının gereği olarak, mesleki birikimini doğru tanı ve tedaviyi en kısa sürede sağlamak için kullanır.

Bilimsel birikimimizi, ulusal ve uluslararası platformlarda paylaşmak suretiyle tıp biliminin gelişmesine katkı sağlayarak, eğitime ve araştırmalara destek veririz.Sosyal sorumluluk bilinciyle insanımızı tıptaki gelişmelerden haberdar eder, toplum sağlığını tehdit eden etkenler hakkında halkı bilgilendirir ve bu yolla sağlıklı bir toplum oluşmasına katkıda bulunuruz.

Sunduğumuz tüm sağlık hizmetlerini, tıbbi etik ilkelerinden ödün vermeden, teknolojinin en son imkânları, tanı ve tedavi metodlarını kullanarak, çevreye duyarlı, hasta haklarına saygılı, hasta ve çalışan güvenliğini ön planda tutarak, hevesle ve özveriyle sizlere sunmak için varız.

Sağlık sektöründe öncülük rolünü üstlenen, kurumsal bütünlüğünü sağlamış, çağdaş fiziki alanlarda kaliteli sağlık hizmetini toplumun çoğunluğuna ulaştıran, yeniliklere açık, büyük ve modern bir hastane olarak hizmet sunmayı hedefliyoruz.

Tüm hasta ve yakınlarının hastane çalışanlarının ve tedarikçilerinin güvendiği, beklentilerinin karşılandığı hatta aşıldığı bir kurum ve aynı ölçekli hastaneler arasında, önder bir sağlık kuruluşu olarak Avrupa Birliği standartlarında hizmet vermeyi amaçlıyoruz.

Misyon, vizyon ve değerlerimiz doğrultusunda;

- Biz birlikte çalıştığımız ve hizmet verdiğimiz insanları önemsiyoruz.
- Biz mükemmelliyet, etkinlik ve yeterliliğe önem veriyoruz.
- Biz hizmet, kalite ve bir sanat olarak tıbbi hizmetlerin sağlanması ve sürdürülmesi için tıbbi ekibimizle güçlü ve etkili bir iletişimin gerekliliğine inanıyoruz.
- Biz, tıbbi hizmet kalitesine odaklanmış , gururlu, becerikli çalışanlarımızın yaptıkları işleri takdir ediyoruz.
- Biz gücümüzü ve kalıcılığımızı, hastalarımızın, toplumun sağlık bakım ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik en etkin yöntemleri kullanma üzerine kurduk.
- Biz, hastalarımızın haklarını koruyor ve onların haklarına saygı gösteriyoruz.

- "Sağlıktan Kazandığını Sağlığa Harca" prensibine bağlı kalarak, sağlık hizmetlerini yaygın hale getirmek.

- Sağlık bilimleri alanındaki akademik çalışmalara ve bilimsel araştırmalara olanak sağlayarak, sağlık bilimleri alanında kuracağımız akademik yapının da desteğiyle profesyonel kadromuzu, tıbbi hizmet kalitemizi sürdürmek ve geliştirmek.

- Sağlıkla ilgili her konuda yeni bilgi ve uygulamaların geliştirilmesini desteklemek.

- Kendilerini mesleklerine adamış, üstün nitelikli, insana değer veren hekimler ve sağlık uzmanları yetiştirmek.

- Hasta memnuniyetinde fark yaratmak ve bu yönde kararlı bir tutum sergilemek.

- Hastalarımıza sağlık hizmeti sunarken, en küçük ayrıntıda bile kendilerini özel hissetmelerini sağlamak.

- Çözüm önerilerimizi hastalarımızın sağlık gereksinimlerini ön planda tutarak onlarla paylaşacak şekilde tasarlamak.

- Hizmet sunduğumuz hastalarımızın memnuniyetini sistemli olarak izleyip elde ettiğimiz sonuçları, sunduğumuz hizmetleri geliştirmekte kullanmak.

- Maliyetlerimizi ve verimliliğimizi etkin olarak yönetip, yüksek kalitemizden ödün vermeden, hizmetlerimizin uygun fiyatlarla sunulmasını sağlamaktır.

- Önceliğimiz hasta ve yakınlarının beklentilerini karşılayarak, memnuniyeti en üst düzeyde tutmak,

- Çağdaş yönetim anlayışı ile kalite yönetim sistemimizi sürekli iyileştirmek,

- Hasta, tedarikci ve tüm çalışanların kuruma duyduğu güveni sürekli geliştirerek dürüst kaliteli sağlık hizmeti sunmak,

- Çalışanımızı sürekli eğitimle destekleyerek ekip ruhunu iyileştirme ve geliştirme sürecinde etkinleştirmek,

- Çalışanın gurur duyduğu güler yüzlü, içten, insana saygılı çalışma ortamı sağlamak,

- Kaynaklarımızı etkin kullanmak,

- Çevreye saygılı olmak,

- Bölgemizin en saygın ve güvenilir hastanesi olmaktır.