Psikiyatri

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları (Psikiyatri) bilim dalı insanı bio-psiko-sosyal bir varlık olarak ele alır; yani sağlıklı olma hali yalnızca hastalık ya da sakatlık bulunmaması demek olmayıp, aynı zamanda bedensel, ruhsal ve sosyal yönlerden de tam bir iyilik durumudur. Beden ve ruh bir bütündür, ayrıca insan sosyal çevresiyle de vardır. Fiziksel hastalığı bulunan ya da sosyal çevresince kendine yabancılaştırılmış bir insanın yaşam kalitesindeki ruhsal durumunu etkilemekte; beyin fonksiyonlarının bozulması sonucu ruhsal yönden düşünce ve davranışlarında düzensizlikle karşılaşan insan fiziksel olarak da hastalanabilmektedir. Bu nedenlerle psikiyatri insanı ruhu ve bedeniyle bir bütün olarak ele alarak inceler.

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları (Psikiyatri) biriminde tanı ve tedavisi yapılan başlıca hastalıklar şunlardır;

- Panik Bozukluk

- Yaygın Anksiyete Bozukluğu

- Fobik Bozukluklar

- Travma Sonrası Stres Bozukluğu

- Obsesif Kompulsif Bozukluk

- Depresyon

- Manik Depresif Bozukluk (Bipolar Bozukluk)

- Şizofreni

- Uyku Bozuklukları

- Somatoform Bozukluklar

- Demans (Alzheimer Hastalığı ve diğer bunamalar)

- Cinsel İşlev Bozuklukları

- Kişilik Bozuklukları

- İlişki Sorunları

- Uyum Bozukluğu

- Alkol – Madde Bağımlılığı

- Yeme Bozuklukları

- Geriatrik (Yaşlılık) Depresyon ve Anksiyete bozuklukları

- Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite bozukluğu

- Sınav Kaygısı

- Tik Bozukluğu

Daha fazla bilgi için: Medicine Hospital Çağrı Merkezi - 444 0 205

BİRİMİN DOKTORLARI

Psikiyatri Uzmanı

YARDIMA MI İHTİYACINIZ VAR?

444 0 205

Uzmanlarımız sizlere her an yardımcı olmak için hazırlar.