Koroner Yoğun Bakım Ünitesi

Medicine Hospital Koroner Yoğun Bakım Ünitesinde kalp krizi geçiren,kalp krizi geçirme tehtidi altında olan, kalp rahatsızlığı nedeniyle şoka giren ve tıbbi desteğe ihtiyacı olan ritm sorunu yaşayan veya müdahale edilmeyi gerektiren ritm düzensizliği olan hastalar yattığı gibi, var olan kalp dışı rahatsızlıkları nedeniyle tedavi gören ve bu tedavileri sırasında kardiak açıdan yakından takip edilmesi gereken hastalarda yatmaktadır.

 

Medicine Hospital Koroner Yoğun Bakım Ünitesi son teknoloji ve modern cihazlarla donatılmış olup her hasta için hasta başı EKG, kan basıncı, nabız, kanın oksijen düzeyi, solunum kaydı, vücut ısısı ölçümlerini devamlı olarak yapılmakta bu özellikler merkezi olarak aynı anda ana bankoda da izlenmektedir.

 

Verilen Hizmetler;

- Kroner Yoğun Bakım ünitemizde her türlü Kardiyak Acil Müdahaleler yapılmaktadır.

- Trombolitik tedavi

- Koroner anjiyografi

- Stent uygulamaları

- Balon anjiyoplasti

- Geçici ve kalıcı kalp pili uygulamaları

- Unstabil anjia pektoris tedavisi

- Miyokard enfarktüsü

- Kalp yetmezlikleri

- Ritim bozuklukları

- Sağ/Sol Kalpkateterizasyonu

 

Daha fazla bilgi için:Medicine Hospital Çağrı Merkezi - 444 0 205

YARDIMA MI İHTİYACINIZ VAR?

444 0 205

Uzmanlarımız sizlere her an yardımcı olmak için hazırlar.