Kalp ve Damar Cerrahisi

Günümüzde insan sağlığını en fazla tehdit eden ve ölüme neden olan Kalp Damar Hastalıkları bölümü uzman hekimlerimizce hastanemizde tedavi edilmektedir.


Açık Kalp Operasyonları

- Koroner BypassOperasyonları

- Atan Kalpte Koroner Bypass Operasyonları

- Kalp Kapağı Operasyonları

- Mitral Kapak Replasmanı / Plasti (Tamir) Operasyonları

- Aort Kapak Replasmanı

- Triküspid Kapak Annuloplasti / Replasman Operasyonları

 

Asendan Aort Anevrizması Operasyonları

- Bentall De Bono Operasyonu

- Akut Aort Disseksiyonları Operasyonu

 

Konjenital Kalp Hastalıklarına Yönelik Operasyonlar

- ASD, VSD, Fallot Tetralojisi, TGA, Shunt, Pulmoner Banding Operasyonları

 

Anevrizma Operasyonları

- Abdominal Aort Anevrizmaları Endovasküler Tedavileri (EVAR) / Operasyonları

- Torasik Aort Anevrizmaları / Disseksiyonları Endovasküler Tedavileri (TEVAR) / Operasyonları

- Arter Anevrizması Operasyonları / Endovasküler Tedavileri (Stent)

 

Karotis Endarterektomi (Şah Damarı Operasyonları)

 

Periferik Damar Operasyonları / Girişimsel Tedaviler (Anjioplasi)

- Arteriyel Bypass Operasyonları (Aorto Bifemoral / Aorta Femoral / İleo-Femoral,

- Femoro- Poppliteal, Femoro- Distal Bypass)

- Periferik Arter Anjioplasti (Balon / Stent / Aterektomi)

- Venöz Anjioplasti (Balon / Stent)

- Arteryel / Venöz Malformasyonlara Yönelik Operasyonlar / Girişimsel Tedaviler (Stent / Koil )

- Derin Ven Trombozu / Pulmoner Emboli Girişimsel Tedavileri (Trombektomi / Aspirasyon / Tromboliz)

- Vena Kava Filtresi Takılması / Çıkartılması

 

Varis Cerrahisi / Endovenöz Tedaviler

- Lazer / Radyofrekans / Glue Endovenöz Ablasyon

- Skleroteropi

 

Hemodialize Yönelik Operasyonlar

- Arteriovenöz Fistül Oluşturma Operasyonları

- Geçici / Kalıcı Hemodiyaliz Kateteri Yerleştirilmesi

- Hemodializ Fistülü Anjioplasti / Revizyon / Kapama Operasyonları

BİRİMİN DOKTORLARI

Profesör Doktor
Yardımcı Doçent Doktor
Yardımcı Doçent Doktor

YARDIMA MI İHTİYACINIZ VAR?

444 0 205

Uzmanlarımız sizlere her an yardımcı olmak için hazırlar.