Göğüs Hastalıkları Astım ve Alerji

Hastanemizde Göğüs Hastalıkları Birimi bu alandaki hastalıkların tanı ve tedavilerinde en çağdaş hizmeti vermektedir. Göğüs Hastalıkları Polikliniğine bağlı olarak Astım ve Allerji Polikliniği, Sigara Bıraktırma Polikliniği şeklinde ayaktan tanı ve tedavinin yanısıra Radyolojik Görüntüleme, Solunum Fonksiyon Testleri Laboratuarı, Allerji Testleri, Bronkoskopi , Noninvazif Yoğun Bakım, Evde Solunum Desteği gibi hizmet ve olanaklar sunulmaktadır.

Göğüs Hastalıkları Bölümünde tanı,tedavi ve takipleri yapılan başlıca hastalıklar;

- Astım

- Solunum fonksiyon testleri

- Allerjik solunum hastalıkları

- Allerji testleri ( deri prick testi)

- KOAH (Kronik bronşit, amfizem, Sigaraya bağlı akciğer hastalıkları)

- Akciğer embolisi

- Fiberoptik bronkoskopi

- Uykuda solunum bozuklukları

- Bronşiektazi

- Pnömotoraks

- Akciğerin enfeksiyon hastalıkları (pnömoni, bronşit)

- Tüberküloz - Akciğer kanseri

- Akciğer zarı (plevra) hastalıkları

- Difüz akciğer hastalıkları ( Akciğer fibrozisi, Sarkoidoz)

- Mesleksel ve çevresel akciğer hastalıkları

Daha fazla bilgi için: Medicine Hospital Çağrı Merkezi - 444 0 205

BİRİMİN DOKTORLARI

Yardımcı Doçent Doktor
Yardımcı Doçent Doktor

YARDIMA MI İHTİYACINIZ VAR?

444 0 205

Uzmanlarımız sizlere her an yardımcı olmak için hazırlar.