Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Hastanemiz çocuk polikliniği, uzman doktorları ile 24 saat kesintisiz poliklinik ve acil hizmeti vermektedir. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümleri, 0-18 yaş aralığındaki çocuk ve gençlerin tetkik, tedavi ve koruyucu sağlık hizmetlerini vermek üzere organize olmuştur. Çocuklarımızın doğumundan itibaren gerekli tüm takipleri ve gerektirdiği anlarda ise tedavileri hem ayaktan olarak polikliniklerimizde hem de yatarak hastanelerimizde yapılabilmektedir.Acil tıbbi durumlarda ise tüm birimlerimizdeki acil servislerimiz çocuklarımıza yeterli müdahalede bulunacak personel ve teçhizata sahiptir. Bölümün en önemli hedeflerinden biri de anne sütü ile beslenmenin bebeğin gelişimindeki önemini unutturmamaktır. Bu yüzden,tüm bebeklerimizin ilk 6 ay sadece anne sütü ile beslenmeleri konusunda tüm hemşire ve hekimlerimiz çaba gösterilirken, kadın hastalıkları ve doğum bölümünden de destek alınmaktadır. Bebeklerimizin kontrol muayeneleri, doğumdan itibaren ilk olarak 1. haftada dilerlerse evlerinde, daha sonra ise ilk yıl 1 veya 2 ayaralarla 2. yıldan sonra ise 6 ay veya 1 yıl aralarla yapılmaktadır. Bu muayenelerde bebeklerin fiziksel, sosyal ve psikolojik gelişimi değerlendirilerek,Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü önerileri göz önüne alınarak aşıları yapılmaktadır. Herhangi bir hastalık durumunda ise gerekli üst uzmanlığa sahip hekimlerimizin de önerileri göz önüne alınarak tedavileri gerçekleştirilecektir.

 

- Sağlam Çocuk Takibi

- Koruyucu Çocuk SağlığıHizmetleri

- Çocuk HastalıklarınınErken Teşhis ve Tedavisi

- Büyüme ve GelişmelerininDeğerlendirilmesi

- Aşı Uygulamaları veHasta Takibi ile birlikte Sosyal ve Psikolojik Gelişimlerinin Değerlendirilmesive Takibi

- Aşı Programı Oluşturulmasıve Takibi

- Çocukluk Çağı Taramaları

- Beslenme Eğitimi ve DoğruBeslenme Önerileri

- Aile Eğitimi

- Pediatri uzmanıdenetiminde gerçekleştirilen doğumlar

- Monitorizasyon veyenidoğan hastalıkları takibi ve tedavisi

- Yenidoğan SarılığıTakibi, Fototerapi Tedavisi

- Yenidoğan Yoğun BakımHizmeti

- Emzirme Danışmanlığı veEmzirme Problemlerinde Çözüm Önerileri

- Yenidoğan Bakımı Eğitimihizmetlerimiz; alanlarında uluslararası tıp otoritelerinin onayından geçmiş enyeni, en doğru yöntemler ve çağdaş teknoloji ürünü araç ve gereçler kullanılarakhastalarımıza sunulmaktadır.

 

Daha fazla bilgi için:Medicine Hospital Çağrı Merkezi - 444 0 205

BİRİMİN DOKTORLARI

Yardımcı Doçent Doktor
Yardımcı Doçent Doktor
Yardımcı Doçent Doktor
Yardımcı Doçent Doktor
Yardımcı Doçent Doktor
Yardımcı Doçent Doktor
Yardımcı Doçent Doktor
Yardımcı Doçent Doktor
Yardımcı Doçent Doktor

YARDIMA MI İHTİYACINIZ VAR?

444 0 205

Uzmanlarımız sizlere her an yardımcı olmak için hazırlar.