Çocuk Cerrahisi

Çocuk Cerrahisi konusunda uzman poliklinik hizmeti veren Medicine Hospital Hastanesi, 0 - 14 yaş arası çocuklarda ortaya çıkabilecek her türlü cerrahi problemi tedavi ediyor, gerekli durumlarda her türlü açık ve endoskopik cerrahi girişimleri de başarıyla yapıyor. Çocukta doğumdan önce bilinen veya doğum sonrası ortaya çıkmış olan yeni doğan anormalilerinin düzeltilmesi işlemi çocuk cerrahisi tarafından yapılmaktadır.

 

- Yemek borusu tıkanıklığı(özofagus atrezisi)

- Mide çıkışında ve onikiparmağındaki tıkanıklıklar (antral web, pilor stenozu, duodenal atrezi),

- İncebarsak, kalınbarsak ve makat tıkanıklığı (jejunal, ileal atreziler, kolonik atrezi ve analatrezi)

- Karın ön duvarı açıklıkları(omfalosel, gastroşizis).

- Yenidoğanın karın içikistleri (dublikasyon kistleri, mezenterik ve omental kist)

- Diyafragma (göğüsle karınboşluğunu ayırır) fıtıkları göğüs ön tarafında morgagni hernisi,

- Kasık bölgesi ve skrotum hastalıkları

- Testisin torbadaolmaması (inmemiş testis, ektopik testis)

- Kasık fıtığı (inguinalherni)

- Su fıtığı (hidrosel)

- Kasıkta kist (kordonkisti)

- Yumurtanın torsiyonu(testis torsiyonu)

- Testis travması

- Sünnet

- İdrar yolları (ürinersistem) hastalıkları:

- Doğum öncesi tanıkonulan böbrek anomalileri: böbreğin kistleri, yapısal anomalileri, böbreğingenişlemesi

- Böbrek mesane arasıidrar kanalı darlıkları (böbrek çıkışında veya mesaneye girişte darlık),

- Mesaneden böbreklereidrar kaçağı (vezikoüreteral reflü),

- Mesane sonrası idrarkanalı tıkanıklığı (üretral valv)

- İdrarın penis altındanyapılması (hipospadias)

- İdrar yollarında taş (böbrek,idrar kanalı ya da mesanede)

- Böbreğin kistik hastalıkları

- Gece ve veya gündüzidrar kaçırma (enürezis)

- Genital bölge hastalıkları:

- Genital yapıdabelirsizlik (cinsiyet belirsizliği): kız görünümde ancak klitorisin büyük olduğuya da erkek görünümde

- Penisin küçük ve yumurtaların torbada olmadığı gibidurumlar

- Genital yapışıklık(labial füzyon)

- Karaciğer, safra yollarıve dalağın hastalıkları:

- Karaciğer ve dalağınkistleri: basit kistler, kist hidatik.

- Safra kesesi taşları

- Dalak büyümesi (kanhastalıklarına bağlı).

- Kazalar ve yaralanmalar

- Travmalar (araç içi vedışı kazalar, düşme ve darbeler)

- Asidik ya da bazikmadde içimi sonrası yemek borusu, mide ya da onikiparmak bağırsağın yanıklarını;tanı, tedavi ve

  takibi

- Yabancı cisim yutmasonucu yemek borusu, mide ya da barsağın tıkanması.

- Solunum yollarınayabancı cisim kaçması

- Kabızlık

- Akciğerin yapısalanomalileri (aplazi, hipoplazi, amfizem, sekestrasyon kisti)

- Akciğerin kistleri(kist hidatik)

- Boyun bölgesi hastalıkları:

- Boyun bölgesindeki doğumsalartık kistleri: tiroglossal kist, brankial kistler

- Boyun kası kısalığı:tortikollis

- Bezelerde (lenfbezleri) büyüme: tanı amaçlı biyopsi

- Akut karın tablosu: Appendisit

- Sindirim sistemidelinme (perforasyon),

- Meckel divertiküliti(ince barsakta),

- invajinasyon (barsaklarıniç içe girmesi),

- Over kisti perforasyonya da torsiyonu,

- Barsak yapışıklıklarıgibi hastalıklar tespit edilebilir.

 

Daha fazla bilgi için:Medicine Hospital Çağrı Merkezi - 444 0 205

BİRİMİN DOKTORLARI

Yardımcı Doçent Doktor

YARDIMA MI İHTİYACINIZ VAR?

444 0 205

Uzmanlarımız sizlere her an yardımcı olmak için hazırlar.